Rotstein Arkitekter i tidskriften Rum

Förskolan Draken uppmärksammas av tidskriften Rum, nummer 11/2011