Sjövikskajen ovan mark

Bygget av de ca 130 lägenheterna i Sjövikskajen går enligt tidplan och i december 2011 nådde konstruktionen ovan de två källarvåningarna.