SEB:s tillbyggnad i boken Stockholms byggnader

SEB:s tillbyggnad vid Sergels Torg, ritat av Rotstein Arkitekter, är med i den nyutgivna boken Stockholms Byggnader.

Boken är skriven av Fredric Bedoire och utgiven av Norstedts förlag.

Se mer av projektet här