Bioinspired

Scales – bioinspired noisereduction
Forskning- och utvecklingsprojekt som syftar till att hantera frågor kring buller i stadsmiljö.

Team:

Rickard Rotstein

Petter Forsberg