Bygglov inlämnat

På uppdrag av Svanberg och Sjögren Bygg har vi ritat bygglov för projektet Saluten.

Ett flerfamiljshus med 12 lägenheter i Sollentuna.

Team:

Anders Rotstein

Anna Lundahl