Coop Extra

Utveckling av områdets planstruktur med tillhörande handelsfastighet.

Team:

Rickard Rotstein

Leif Johansen