Förbifart Stockholm

Arkitektonisk utformning av tunnlar i ett av Europas största tunnelprojekt.

Team:

Rickard Rotstein

Petter Forsberg