Förskolan Sjötorget

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i Stockholms tillväxtzoner. I nybyggnadsområden som Liljeholmskajen saknas markanvisningar för friliggande förskolor och de placeras därför i bottenvåningarna på kvartersbebyggelsen. I kvarteret Sjövikstorget 2 har Rotstein Arkitekter, i samarbete med JM och Liljeholmen-Hägerstens stadsdelsförvaltning, hyresgästanpassat och skräddarsytt lokalerna i entréplanet till en förskola.

Förskolans funktionsbeskrivning kom in tidigt i processen och programmet har kunnat påverka plandispositionen samt fasadutformningen utifrån förskolans specifika behov.

Vi har jobbat för att skapa en förskola som inbjuder till lek och kreativitet. Bland annat har vi integrerat förvaring i väggar och trappor med lekytor, kojor och grottor.

Team:

Anders Rotstein

Rickard Rotstein

Katarina Bukowska

Måns Elander

Jonas Hesse