Industrihus Liljeholmen

Uppgradering av fastigheten Marievik 27, ett befintligt industrihus från 1940-talet.

Den nedre delen får en tillbyggnad med ny entrédel som sammankopplas med det befintliga huset genom en ljusgård. En kontorspåbyggnad från 1980-talet rivs och ersätts med bostäder kring en grön innergård ovanpå kontorshuset. Kontorsvåningarna får en ny effektivare layout. Påbyggnaden innehåller stadsradhus och mindre lägenheter.

Fasader av mattborstat aluminium i kontrast mot den äldre delens melerade tegel.

Markbehandlingen utformas som en del av stadsförnyelsen i området.

Konceptdiagram

 

Vy bostadsgården

Situationsplan

Typplan bostäder