Kv Knäckepilen på samråd

Kvarteret Knäckepilen, en del av stadsutvecklingsprojektet Östra Sala Backe, är nu ute på samråd.

Länk till projektet på Uppsala Kommuns hemsida här

Team:

Anders Rotstein

Rickard Rotstein

Katarina Bukowska

Jonas Hesse

John Pantzar