Marievik 22 – bostäder

Nytt bostadskvarter med 132 lägenheter ersätter ett parkeringshus och en kontorsbyggnad i dåligt skick. Projektet är en del av områdets omvandling från en kontorsenklav till blandstad, där befintliga kontorshus kompletteras med bostäder.  Den slutna kvartersformen ger en tyst gårdsmiljö. Utblickar mot Årstaviken skapas genom en öppning i 2 plan i den östra fasaden.  De vinklade balkongerna och burspråken förstärker husets karaktär och ökar sidoutblickarna.

Team:

Rickard Rotstein

Anders Rotstein

Måns Elander

Jonas Hesse

Petter Forsberg

Lisa Carlsten