Marievik 22

Rotstein_M22


Nytt bostadskvarter med 200 lägenheter som ersätter ett parkeringshus och en kontorsbyggnad i dåligt skick. Projektet är en del av områdets omvandling från en kontorsenklav till blandstad, där befintliga kontorshus kompletteras med bostäder. Rotstein Arkitekter är en av upphovsmän till stadsdelens förädlingsidé och har arbetat med olika delar av området i samarbete med olika fastighetsägare under en längre tid. Utformningen av kvarteret Marievik 22 har skett i en interaktiv process där kvarterets planering besvarat pågående förändringar i grannskapet.
Det nya kvarteret består av sex byggnader som är variationer av tre hustyper. Husen är parvis lika i plan, men har olika höjder. Tillsammans bildar huskropparna en tydlig kvartersform med skyddad gårdssida och utblickar utåt. Husen har parvis olika material (mörkt tegel, ljust tegel, metall) och varierande fönstersättning sprungen från sin respektive hustyp. Gården är planterad, hustaken har terrasser med grönska. Kvarteret innehåller en förskola. Garage i inre delen av kvarterets sockel.
Markbehandling och gatuutformning är en del av stadsförnyelsen i detta område, då gatorna blir efter planens genomförande åter stadens mark.
Pågående detaljplan med planerat antagande under 2017. Den senaste fasen av arbetet har utförts i samverkan med SandellSandberg.

Rotstein_M22_torn

Rotstein_M22_gatuvy Rotstein_M22_sitplan