Newsec

KM Lundbergs varuhus på Stureplan 3 i Stockholm uppfördes som varuhus i nybarockstil 1898-99 efter ritningar av bank- och broarkitekten Erland Josephson. Det kom senare att inhysa Nordiska Kompaniet, NK.

Arkitekten Ivar Tengbomansvarade för den genomgripande ombyggnad som 1919-1920 förvandlade varuhuset till huvudkontor för det Johnsonägda rederiet Nordstjernan AB. Vid ombyggnaden skalades barockfasaden bort och Johnsonrederiets huvudkontor manifesterades med tillkommande mast och kommandobrygga. Huset har nyligen renoverats och flera bolag inom fastighetsbranschen har flyttat in såsom Niam, Newsec, Datscha och moderbolaget Stronghold.

Newsec är en av de viktigaste aktörerna i fastighetssverige. Rotstein Arkitekter fick förtroendet att som inredningsarkitekt utforma det nya huvudkontoret i Nordstjernanhuset.

Kulörta zoner mjukar upp Newsecs för övrigt strikta och effektiva kontorsmiljö. Platsanpassade textiler utförda i samarbete med bl.a. Kasthall, och specialritade möbler har tillsammans med ägarens konstsamling bidragit till den personliga karaktären.

 

 

 

Team:

Anders Rotstein

Rickard Rotstein

Petter Forsberg

Jonas Hesse

 

Foto: Åke E:son Lindman