Parkhuset

 

Förslag till ett nytt bostadshus som kompletterar kontorsbebyggelsen i grannskapet för att ge en blandad stad. Punkthus med centralplacerat trapphus, samtliga lägenheter får sjöutsikt och generösa balkonger. Ljusa, blanka fasader. Restaurang med uteservering mot parken, takträdgård för de boende. Omgestaltning och upprustning av parkytan och kajstråket.

Markplan

Typplan