Rotstein Arkitekter i tidskriften Arkitektur

Förskolan Sjötorget presenteras under rubriken ”Lovande Lekytor” i Arkitektur nr 5/2013.

Lär mer om projektet här.