Stadsutvecklingsprojektet Östra Sala Backe övergår till detaljplaneskede och projektering.

Stadsutvecklingsprojektet Östra Sala backe i Uppsala går vidare till detaljplaneskede under hösten 2012. Rotstein Arkitekter ansvarar för utformning och projektering av ca 80 lägenheter i kvarteret Knäckepilen vid områdets entré från norr.