Kv Bodarne 14

Hyresgästanpassningar av lokaler i fastigheten Bodarne 14, Strandvägen 1-3