Trafikflyget

Struktur för utveckling av handelsområdet. Planprocess och skapande av nya byggrätter.