Uppsala

Rotstein Arkitekter har blivit utvalda för ett parallellt uppdrag som avser fastighetsutveckling av två kvarter i centrala Uppsala. Fastighetsägaren är Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Kvarteren innehåller en blandning av bostäder och verksamheter. Båda kvarteren har stor utvecklingspotential.