Utställning infrastruktur

Förbifart Stockholms tunnlar presenteras med modell, bilder och film på Arkitekturmuseet.

Team:

Rickard Rotstein

Petter Forsberg