Vinst i Årsta

I ett parallellt uppdrag för Sjaelsö och Småa, i samarbete med Stockholm stad, har Rotstein Arkitekters förslag valts ut som vinnare.
Kvarteret kommer att innehålla ca 220 lgh.

Kvarteret bryts ner i en serie av enkla volymer som adderas till varandra och genom förskjutningar skapar intressanta rumsbildningar såväl mot gaturummet som mot gårdsrummet. Volymerna behandlas individuellt och kan ges varierande materialbehandling samt arkitektonisk detaljering.

Mot huvudgatan vinklas byggnadskropparna så att det bildas en serie triangulära förgårdar som tillsammans med de utskjutande hushörnen i de högre våningsplanen tillför gatan en egen karaktärsfull rytmisering. Kvarterets lokaler vetter mot torget i öster och huvudgatan i söder. Goda lägen erbjuds för lokaler vars entréer och skyltfönster skapar en rik och trygg stadsmiljö. Merparten av bostäderna får utblickar och ljus från tre väderstreck.

Det gröna gårdsrummet kantas av förskjutna huskroppar med olika höjder och har kontakt med gaturummet genom tre öppningar mot norr, samt ett stort släpp mellan volymerna i väster och en stor öppning i öster mellan tornen.

Team:

Rickard Rotstein

Jonah Fritzell

Anna Lundahl

Anders Rotstein

 

Den andra delen av kvarteret ritas av Arkitema arkitekter.