Vinst i Roslags-Näsby

Rotstein arkitekter vinner, i samarbete med sandellsandberg arkitekter, markanvisningstävlingen i Roslags-Näsby. Ett bostadsprojekt där vi både är arkitekt och byggherre. Det vinnande förslaget består av fem metallskimrande huskroppar med gavlarna mot kvartersgatan. Gavlarna accentueras genom vindsplanens stora takkupor. Totalt ca 50 lägenheter.