Bruderhilfe

Tävlingsvinst för försäkringsbolaget Bruderhilfes nya huvudkontor i Kassel, Tyskland. Projektet utvecklades till att även omfatta en sammankopplad bostadsdel.