Om oss

ROTSTEIN ARKITEKTER leds av Rickard Rotstein.
Vi är ett ungt erfaret kontor med inriktning på fastighetsutveckling,
bostäder, kontor och infrastruktur.

Kontoret består av medarbetare med varierande och kompletterande
kompetenser. Tillsammans är vi ett målinriktat team som arbetar för
att skapa hållbar och samtida arkitektur.

Ofta innehåller våra projekt både krävande processer och många
aktörer. Det är förståelsen för helheten och förmågan att hitta smarta
lösningar som i slutändan ger kvalitet, uppfyller ställda krav och
skapar ett bättre resultat.
Genom starka arkitektoniska idéer skapar vi helhetslösningar och tillför nya värden.